Fatih, Devlet Sahil Yolu Cd. No:339, 61040
Ortahisar/Trabzon
(0462) 888 48 48